RSS
 

Copyright

Toate imaginile și textul de pe acest site sunt proprietatea autorului (dacă nu este meționat altfel) și nu pot fi folosite (reproduse) fără acordul scris al acestuia, conform Legii 285 din 23 iunie 2004 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată prin OUG 123 din 01 septembrie 2005.

Art. 141. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 50.000 lei (RON) fapta persoanei care îți însușeste, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunoștința publică o opera sub un alt nume decât acela decis de autor.

Comentariile au fost inchise.